• Zwroty i reklamacje

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sklep Internetowy Almuz.pl, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6 lok. 5. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • towarów produkowanych na zamówienie

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Internetowy Almuz.pl, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6 lok. 5.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem prosimy przesłać zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia.

W razie stwierdzenia przez Kupującego lub Użytkownika wad jest on zobowiązany przedstawić reklamację w formie pisemnej i przesłać niezwłocznie do firmy Almuz Acoustics.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Datę zakupu*
  2. Nazwę produktu*
  3. Datę zauważenia niezgodności*
  4. Opis niezgodności z zamówieniem* 


Dane kontaktowe osoby zgłaszającej:

Imię:*
Nazwisko:*
Adres:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Adres e-mail:*
Numer telefonu:*